Zmysel prevádzača v rádiovej komunikácii

Na čo slúži prevádzač?

So zvrastajúcou vzdialenosťou s ohľadom na typ terénu sa každý rádiový signál zoslabuje, čo vedie k skresleniu, chybám a výpadkom na strane prijme až napokon k strate spojenia. Hlavnou úlohou prevádzača je opätovné vysielanie zdrojového signálu a zlepšenie pokrytia územia alebo zosilnenie signálu v objekte. Prevádzač tak uľahčuje obojsmerný prenos hlasových a datových signálov medzi rádiostanicami a zvyšuje kvalitu a spoľahlivosť rádiového spojenia. Spoľahlivosť spojenia je pri niektorých činnostiach kľúčová a často na nej závisí bezpečnosť, zdravie a život osôb.

Rádiová sieť

Prevádzač môže fungovať samostatne alebo môžu byť navzájom prepojené na jednom mieste či na rôznych od seba vzdialených miestach a vytvárať tak rádiovú sieť. 

Prelinkovanie prevádzačov

Caltta prevádzače je možné navzájom prepájať na úrovni LAN, WAN alebo rádiovo čiže bezdrôtovo. Pri žiadnom z týchto spôsobov prepojenia nie je potrebný ďalší hardware, ako to je u niektorých iných výrobcov. Vďaka unikátnej bezdrôtovej technológii linkovania Caltta prevádzačov sa výrazne zvyšujú možnosti umiestnenia prevádzačov aj na miestach, kde nie je k dispozícii datové pripojenie. Tým je možné šetriť náklady na zriadenie a prevádzku datového pripojenia alebo LAN, pričom na niektorých miestach to ani nie je možné, obzvlášť ak sa jedná o dočasné umiestnenie prevádzača napríklad na kopci v prípade mimoriadnych udalostí ako sú povodne a výpadky telefónneho spojenia  v oblasti alebo lesné požiare, kedy je potrebné promtne zabezpečiť rádiové pokrytie územia pre hasičov, umiestnenie prevádzača na vhodnej kóte a jeho pripojenie do už existujúcej rádiovej siete.

Digitálna - analógová detekcia

Prevádzače Caltta tak ako to býva štandartom aj u iných výrobcov, sú schopné automaticky detekovať typ prijatého analógového a digitálneho DMR signálu. Je preto možné používať analógové aj digitálne rádiostanice na jednej frekvencii bez potreby prelaďovať kanál. To tiež uľahčuje Vašu migráciu z analógovej formy komunikácie na digitálnu, keďže nemusíte vymeniť naraz všetky analógové rádiostanice za nové - digitálne, čím si môžete rozložiť investície v čase podľa svojich možností.

Ovládací panel s tlačidlami

Základné parametre nastavenia prevádzača je možné meniť priamo na prednom displeji pomocou tlačidiel. Taktiež je možné zobraziť informácie o sieťovom pripojení, SWR antény, vysielanom a odrazenom výkone vzhľadom na SWR, teplote vysielača a iné, čím prevádzač Caltta taktiež vyčnieva z radu oproti iným výrobcom digitálnych prevádzačov.

Pripojenie dispečera

IP port na zadnej strane prevádzača PR900 je možné použiť na pripojenie dispečerskej riadiacej konzoly PD200.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Vďaka možnosti 256-bit AES kódovania ponúka prevádzač Caltta PR900 spolu s rádiostanicami Caltta najvyššiu úroveň možného zabezpečenia rádiovej hlasovej a datovej komunikácie voči neželanému odpočúvaniu, ktorá je dnes k dispozícii.