Sme na dovolenke v dňoch 17. až 19. júla.

Obchodné podmienky

Nákup tovaru - objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:  

  1. prostredníctvom e-shopu
  2. e-mailom: info@anico.sk
  3. telefonicky na t.č.: 0918 514 866

Postup pri objednávaní cez eShop

  1. Prvým krokom je krátka registrácia. Zaregistrujte sa prosím a vyplňte označené polia.
  2. Prejdite myšou na kategóriu produktov.
  3. Zo sortimentu si vyberte tovar. Ak si prajete z vybraného tovaru viac kusov, upravte číslo množstva a potom kliknite na Pridať do košíka.
  4. V nakupovaní ďalších produktov môžete pokračovať tým istým spôsobom. Množstvo vybraného tovaru a celková suma sa Vám bude zobrazovať v pravej hornej časti eShopu pri obrázku nákupného košíka.
  5. Ak prejdete myšou na košík a kliknete na Pokračovať do košíka, získate prehľad o obsahu košíka. Pokračujete kliknutím na Pokračovať. Vyplňte spôsob dopravy a platby a opäť kliknite na Pokračovať. Vyplňte Vaše osobné údaje a adresu. Pokiaľ ste zaregistrovaní a prihlásení, tieto údaje sa vyplnia automaticky. 
  6. Ďalším krokom je kliknutie na Objednať s povinnosťou platby. Týmto krokom ste úspešne objednali a potvrdili Vašu objednávku. Potvrdenie objednávky Vám príde na zadaný email.

Spôsob platby je možné zvoliť pri objednávaní tovaru nasledovne: dobierka, bankový prevod, hotovosť. Tovar štandardne zasielame na dobierku. Pri väčšej sume formou predfaktúry. Po objednaní tovaru Vás budeme v pracovných dňoch do 24 hodín kontaktovať ohľadne potvrdenia objednávky a prípadného spôsobu doručenia. Pri objednaní cez e-shop dostanete potvrdenie objednávky mailom.

Pri kúpe tovaru je predávajúci povinný vystaviť doklad o kúpe tovaru a dodať ho kupujúcemu spolu s tovarom.

Pri prípadnej strate alebo poškodení zásielky vraciame len čiastku, ktorú vráti Slovenská pošta po ukončení reklamačného konania.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Peniaze predávajúci vráti kupujúcemu. Podmienkou je vrátenie tovaru v bezchybnom stave a v pôvodnom balení aj s fóliami a s baliacimi sáčkami. Pri tovare s darčekmi je ich povinný vrátiť tiež v bezchybnom stave v pôvodnom balení. Pri poskytnutí akcie CashBack "vrátenie vyhlásenej hotovosti - peňazí pri kúpe daného tovaru"  je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu túto finančnú hotovosť.

Ďalšie informácie

Kupujúci odoslaním svojej objednávky sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú cenu + poštovné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej k uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru a zaplatením za tovar. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web stránkach predávajúceho, resp. nie je momentálne skladom.  Aj na objednaný tovar, ktorý nie je skladom, alebo nie je uvedený v ponuke na web stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch. V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). V  prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky. V prípade že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 

POŠTOVNÉ | POSTAGE

Slovenská republika

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. si balné neúčtuje.

Pri kúpe tovaru do 300 € a do hmotnosti 10 kg, je cena za prepravu 5,90 EUR.

Nad 10 kg je cena aktuálna podľa cenníka Slovenskej pošty - kuriér.

Pri kúpe tovaru nad 300 € je doprava zadarmo.

Pri kúpe tovaru na ďalší predaj, si zákazník celú prepravu hradí sám.

Doručenie tovaru do 2 dní.

Všetky ceny sú s 20 % DPH.

Česká republika

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. si balné neúčtuje.

Pri kúpe tovaru do 400 € a do hmotnosti 10 kg, je cena za prepravu 12 €.

Pri kúpe tovaru nad 400 € je preprava zadarmo.

Pri kúpe tovaru na ďalší predaj, si zákazník celú prepravu hradí sám.

Doručenie tovaru do 3 - 5 dní.

Všetky ceny sú s 21 % DPH.

Europe

Payment Terms:
You can pay by wire transfer or PayPal.
If you wish to pay by wire (bank) transfer we will send you the invoice in 1-2 working days after your order. You will find our bank data on the invoice then you can start the payment.
For PayPal you have to pay a +3,5% extra charge which is the fee of using PayPal. The total amount will be shown in the invoice which we send out from PayPal in 1-2 working days after you placed the order.

Customers from European Union:
Shipping costs 20 EUR including VAT in the European Union by curier. Delivery takes 3-5 working days to EU countries.  
The products are customs cleared no need any more processes. Once you pay the price you cover everything including, duty, tax, shipping and handling except insurance. It is your own risk or ask for insurance quotation.
If you wish to buy a product which is not on stock (back order) please ask about the delivery time! 

Country

Standard VAT Rate (%)

Austria (AT)

20

Belgium (BE)

21

Bulgaria (BG)

20

Croatia (HR)

25

Cyprus (CY)

19

Czech Republic (CZ)

21

Denmark (DK)

25

Estonia (EE)

20

Finland (FI)

24

France (FR)

20

Germany (DE)

19

Greece (GR)

24

Hungary (HU)

27

Ireland (IE)

23

Italy (IT)

22

Latvia (LV)

21

Lithuania (LT)

21

Luxembourg (LU)

17

Malta (MT)

18

Netherlands (NL)

21

Poland (PL)

23

Portugal (PT)

23

Romania (RO)

19

Slovakia (SK)

20

Slovenia (SI)

22

Spain (ES)

21

Sweden (SE)

25

 

Reklamačný poriadok

Pri zakúpení tovaru obdržíte záručný list a doklad o kúpe, prípadne iba doklad o kúpe tovaru. Záruka na tovar, ktorý má doklad o kúpe, je podľa Obchodného zákona 24 mesiacov, mimo spotrebného tovaru.

Záruka sa vzťahuje na tovar s výrobnými chybami, ktoré sa objavia v termíne do 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré nesprávnym používaním spadli, boli ponorené do tekutiny, alebo boli vystavené slnečnému žiareniu a tým sa poškodila ich funkčnosť.

Ďalej záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli otvorené, bol  v nich urobený zjavný cudzí zásah počas záručného obdobia. Záruka sa nevťahuje na zariadenia, pri ktorých bola nesprávne použitá - napojená anténa, (príslušná anténa na príslušné frekvenčné pásmo !) , ďalej na zariadenia, ako sú antény, balúny, unúny a iné, kde bol použitý nesprávny vysoký VF výkon, za nesprávne napojenie príslušného napätia, prepólovania a za celkové nesprávne použitie a použitie v nesprávnom prostredí, ďalej na tovar, ktorý  bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou alebo v dôsledku inej obdobnej skutočnosti.

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, resp. e-mailom. Tovar na opravu zašle kupujúci na svoje náklady. V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto chyby. Predávajúci túto chybu odstráni a zašle kupujúcemu na vlastné náklady.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a chyba na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar môže byť vymenený aj za ten istý tovar, po objednaní predajcom  /ak nie je skladom, resp. ak sa ešte vyrába/.  Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o chybe vedel, alebo ju sám spôsobil. Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare chyba, kupujúci má právo túto chybu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné chyby, kde záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

Zodpovednosť za chyby na stránke

www.anico.sk          eshop.anico.sk

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.anico.sk ; eshop.anico.sk sú z časti preberané od tretích strán. Môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť ANICO Slovakia s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Spoločnosť  ANICO Slovakia s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Dôležité !

Upozorňujeme zákazníkov pri kúpe rádiostaníc, že rádiostanicu môže používať iba osoba s príslušným povolením od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad). http://www.teleoff.gov.sk/

Výnimku tvoria rádiostanice pracujúce v pásme PMR 446 MHz a v pásme CB 27 MHz. Na tieto zariadenia sa povoľovacie podmienky nevzťahujú - nie je potrebné povolenie na ich prevádzkovanie.