Sme na dovolenke v dňoch 17. až 19. júla.

Ako nakupovať

Ako nakupovať

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:  

  1. prostredníctvom e-shopu
  2. e-mailom: info@anico.sk
  3. telefonicky na t.č.: 0918 514 866

Postup pri objednávaní cez eShop

  1. Prvým krokom je krátka registrácia. Zaregistrujte sa prosím a vyplňte označené polia.
  2. Prejdite myšou na kategóriu produktov.
  3. Zo sortimentu si vyberte tovar. Ak si prajete z vybraného tovaru viac kusov, v kolónke množstvo upravte číslo a potom kliknite na Pridať do košíka.
  4. V nakupovaní ďalších produktov môžete pokračovať tým istým spôsobom. Množstvo vybraného tovaru sa Vám bude zobrazovať v pravej hornej časti eShopu pri obrázku nákupného košíka.
  5. Ak prejdete myšou na košík a kliknete na Zobrazenie, získate prehľad obsahu košíka. Pokračujete kliknutím na Pokladňa. Pre dokončenie objednávky vyplňte svoje osobné údaje, spôsob dopravy a platby. Na záver sa Vám objaví zhrnutie objednávky. V súhrne objednávky nebude uvedená cena za prepravu, z dôvodu ich rôznorodosti. Túto cenu dopravy si môžete pozrieť v odkaze Poštovné a balné.
  6. Ďalším krokom je kliknutie na súhlas s Obchodnými podmienkami a potom kliknutie na Odoslať objednávku. Týmto krokom ste úspešne objednali a potvrdili Vašu objednávku. Potvrdenie objednávky Vám príde na zadaný email.

Spôsob platby je možné zvoliť pri objednávaní tovaru nasledovne: dobierka, bankový prevod, hotovosť. Tovar štandardne zasielame na dobierku. Pri väčšej sume formou predfaktúry. Po objednaní tovaru Vás budeme v pracovných dňoch do 24 hodín kontaktovať ohľadne potvrdenia objednávky a prípadného spôsobu doručenia. Pri objednaní cez e-shop dostanete potvrdenie objednávky mailom.

Pri kúpe tovaru je predávajúci povinný vystaviť doklad o kúpe tovaru a dodať ho kupujúcemu spolu s tovarom.

Pri prípadnej strate alebo poškodení zásielky vraciame len čiastku, ktorú vráti Slovenská pošta po ukončení reklamačného konania.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vymeniť za akýkoľvek iný dostupný tovar, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Peniaze predávajúci vráti kupujúcemu. Podmienkou je vrátenie tovaru v bezchybnom stave a v pôvodnom balení aj s fóliami a s baliacimi sáčkami. Pri tovare s darčekmi je ich povinný vrátiť tiež v bezchybnom stave v pôvodnom balení. Pri poskytnutí akcie CashBack "vrátenie vyhlásenej hotovosti - peňazí pri kúpe daného tovaru"  je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu túto finančnú hotovosť.

Ďalšie informácie

Kupujúci odoslaním svojej objednávky sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú cenu + poštovné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej k uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru a zaplatením za tovar. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web stránkach predávajúceho, resp. nie je momentálne skladom.  Aj na objednaný tovar, ktorý nie je skladom, alebo nie je uvedený v ponuke na web stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch. V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). V  prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky. V prípade že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.