Záznam hlasu v Caltta rádiostaniciach

Rádiostanice Caltta môžu byť vybavené funkciou nahrávania hlasu, ktorá používateľovi umožňuje nahrávať a prehrávať zvukové správy alebo konverzácie. Táto funkcia môže byť užitočná v rôznych scenároch, ako je napríklad zaznamenávanie dôležitých informácií alebo pokynov počas komunikácie alebo rozhovoru alebo pri kontrole incidentu.

Funkcia hlasového nahrávania v rádiostaniciach Caltta zaznamenáva všetky „on air“ konverzácie a v prípade potreby aj „off air“ konverzácie. Nahrávanie môže byť automatické alebo stlačením tlačidla na rádiostanici spustíte a zastavíte nahrávanie. Zaznamenané správy sa potom uložia do pamäte rádiostanice, ku ktorej je možné neskôr pristupovať na prehrávanie alebo preniesť nahrávky do počítača.

Nahrávky môžu byť označené dátumom, časom a informáciami o rádiovom hovore pre jednoduchú identifikáciu.

Celkovo funkcia nahrávania hlasu v rádiostaniciach Caltta poskytuje pohodlný a efektívny spôsob nahrávania a ukladania dôležitých zvukových správ alebo konverzácií na neskoršie prehrávanie alebo prenos.

Na zapnutie / vypnutie nahrávania môžete použiť menu rádiostanice alebo nastavené tlačidlo:

RecordAnalyser pre prácu s nahrávkami v PC: