eChat PoC Systém

eChat PoC Systém je pokročilá platforma PoC (Push-to-talk Over Cellular), ktorá umožňuje mnoho možností komunikácie bez obmedzenia v rádiovom dosahu ako pri bežných vysielačkách a bez potreby budovania prevádzačov a rádiových sietí.

Na komunikáciu je možné použiť terminály eChat e350, e360, e600, e690, e700, e720. Tieto zariadenia sú navrhnuté profesionálne, aby sa uľahčilo ich ovládanie a aby fungovali spoľahlivo a to aj v náročných podmienkach. Veľkokapacitná batéria umožňuje používanie zariadení počas celej bežnej pracovnej doby či smeny.

Systém eChat PoC získava pozitívne ohlasy od našich zákazníkov, ktorí ho využívajú v rôznych odvetviach.

eChat PoC Systém využíva infraštruktúru ľubovoľného mobilného operátora 2G/3G/4G/5G/WiFi na poskytovanie širokého a prakticky neobmedzeného pokrytia a neobmedzeného množstva komunikačných kanálov s podporou rôznych funkcií vrátane sledovania polohy, jej spätnej vizualizácie, záznam hovorov, textovej komunikácie atď.

eChat Poc produkty

eChat PoC terminály

Caltta eChat využíva 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi infraštruktúru ľubovoľného mobilného operátora na poskytovanie širokého pokrytia a neobmedzených kanálov na oslobodenie zákazníkov od malého pokrytia a obmedzenej kapacity tradičných rádiových sietí. Terminály Caltta eChat PoC sa vyznačujú rôznymi štýlmi, odolnou kvalitou, ohľaduplným dizajnom a množstvom inteligentných funkcií, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky používateľov.

Zistiť viac  >

 

eChat PoC platformy

Platformy Caltta eChat pozostávajú z riadiacich a dispečerských konzol, ktoré ponúkajú pohodlné nasadenie a bohaté služby použiteľné vo viacerých odvetviach. Profesionálne dispečerské a riadiace rozhranie a viacjazyčná podpora výrazne uľahčujú obsluhu používateľom. Na základe rokov reálnej aplikácie sú platformy Caltta eChat čoraz vyspelejšie a vítané našimi používateľmi.

-- eChat riadiaca (manažment) konzola --

eChat manažment konzola je hierarchická a doménovo založená platforma na správu služieb eChat.

  • Podporuje viacúrovňové režimy spravovania používateľov.
  • Podporuje dávkové operácie a operácie jedným kliknutím s rôznymi servisnými úkonmi.
  • Podporuje prispôsobenie otvorených rozhraní podľa požiadaviek používateľa.

-- eChat  dispečerská konzola --

Dispečerská konzola eChat je profesionálny a výkonný dispečerský softvér PoC. Dizajn architektúry C/S uľahčuje inštaláciu. Jeho profesionálne dispečerské rozhranie a viacjazyčná podpora značne uľahčujú jej obsluhu.

  • Podporuje zobrazenie na viacerých obrazovkách pre rôzne služby.
  • Poskytuje okamžitý skupinový alebo súkromný hovor PTT medzi dispečerom a terminámi (vysielačkami) eChat.
  • Dispečer môže tiež vytvoriť dynamickú skupinu napríklad na základe polohy terminálov.
  • Podporuje hlasové hovory, videá, SMS, určovania polohy, nahrávania hovorov atď.
  • Funkcie núdzové volanie, osamotený pracovník a geofence na zaistenie bezpečnosti používateľov.

Zistiť viac  >