Sme na dovolenke v dňoch 17. až 19. júla.

Tri extra funkcie pre Caltta rádiostanice

SFR (Simplex Frequency Repeater) - prepnite do režimu prevádzača!

SFR je funkcia režimu DMR, ktorú možno voliteľne aktivovať v zariadeniach Caltta druhej generácie. Ide o to, že jedno z rádií pracujúce na rovnakej frekvencii bude fungovať ako prevádzač v režime SFR. V Tier I prijíma DMR audio a dátovú prevádzku a v Tier II ich prenáša do ostatných rádií v intervaloch 90 ms. V súčasnosti majú túto funkciu rádiostanice Caltta PH690 a Caltta PM790 DMR druhej generácie. Je dôležité poznamenať, že keď je funkcia SFR aktivovaná, rádiostanice môžu byť stále používané ako užívateľské rádiostanice. Stále ju teda môžete používať ako plnohodnotnú rádiostanicu aj v režime SFR.

Prečo je funkcia SFR užitočná?

Funkcia SFR umožňuje zvýšiť dosah bez nutnosti inštalácie prevádzača, ktorý vyžaduje dve frekvencie. Nie je to samozrejme náhrada za profesionálny prevádzač, ale dokážete týmto spôsobom pokryť väčšiu plochu, ak ste ďaleko od iných rádiostaníc. Môže sa to hodiť napríklad vtedy, ak cestujete v dlhej kolóne vozidiel a vysielačka  s SFR je v strede kolóny alebo ak je niekto s rádiostanicou na kopci, vy ste v doline a potrebujete komunikovať s treťou rádiostanicou za kopcom. Dá sa uviesť mnoho ďalších situácií, kedy je táto funkcia veľmi praktická.

Potrebujem špeciálne povolenie na používanie funkcie SFR?

Nie.

Kompatibilita

Zariadenia naprogramované na režim prevádzača Caltta SFR môžu pracovať so zariadeniami Caltta a akoukoľvek DMR rádiostanicou. V súčasnosti sú len Caltta PH690 v2 a Caltta PM790 schopné frekvenčného prenosu, teda licencovania SFR. Modely Caltta PH600 a PH660 sa dajú použiť iba ako užívateľské rádiostanice a samotné nemôžu byť použité ako prevádzače.

Iné značky môžu mať iné nastavenia alebo prevádzku SFR, preto pred kúpou kontaktujte technikov spoločnosti Anico.

DMO GPS - ukáž mi, kde si!

Simplex alebo DMO režim umožňuje používateľom zdieľať svoju polohu GPS medzi sebou. Tieto informácie sa zobrazujú na obrazovke transceiverov. Túto funkciu je možné aktivovať na Caltta PH660, Caltta PH690 a Caltta PM790. Táto funkcia však funguje iba počas prenosu DMR, v analógovom režime nie je možný žiadny prenos údajov GPS.

Dôležité! Táto funkcia je špecifická len pre tieto zariadenia Caltta. Nie je kompatibilná s rádiostanicami iných výrobcov.

Ako to funguje?

Obsluha je mimoriadne jednoduchá. Keď je na rádiu aktívne GPS, na obrazovke rádiostaníc môžete vidieť GPS údaje. Vidíte nielen GPS súradnice, ale aj smer a vzdialenosť v metroch. Tieto údaje možno zdieľať v dosahu 3500 metrov a je možné ich konfigurovať pomocou programu CPS. Môžete tiež nastaviť čas, kedy sa zobrazia údaje o polohe.

Táto funkcia môže byť užitočná najmä na miestach vzdialených od civilnej infraštruktúry a preto ju môžu ako príklad použiť výskumné a záchranné tímy.

Nahrávanie hovorov - Nahrávanie hlasu v celej svojej kráse!

Po tejto funkcii je malý dopyt zákazníkov, ale môže byť užitočná, keď je potrebná archivácia alebo zaznamenávanie komunikácie.

Rádiostanice sú schopné troch spôsobov nahrávania:

1. Nahrávanie analógovej hlasovej prevádzky

2. Nahrávanie digitálnej DMR hlasovej prevádzky

3. Funkcia živého nahrávania: keď je zapnutá, rádiostanica nahráva všetky zvuky vo svojej blízkosti, ako hlasový záznamník. Keď je zvuk zapnutý, nahrávanie je neaktívne.

Koľko je možné zaznamenať?

Pre ručné rádiostanice Caltta série PH môžete požiadať o dva typy nahrávania reči, ale pre mobilnú rádiostanicu Caltta PM790 iba jeden.

Prvá možnosť zaznamená až 20 hodín zvuku do vlastnej pamäte rádia (len séria ručných staníc PH) a druhá možnosť zaznamená až 200 hodín prevádzky na SD kartu Caltta (série PH a PM).

Je dôležité si uvedomiť, že ak sa pamäť zaplní, najstarší záznam sa automaticky vymaže. Nahrávky je možné exportovať do formátu Wave a uložiť do PC pomocou programu Audio record CPS.