Sme na dovolenke v dňoch 17. až 19. júla.

Použitie SFR prevádzača počas návštevy pápeža

Tohtoročná pápežská návšteva v Maďarsku bola nemalá úloha. Už pred dvoma rokmi sme mali možnosť pomáhať pri komunikácii skautskému kontingentu počas návštevy pápeža. Vtedy sme nasadili do prevádzky internetové rádiostanice eChat, pretože vzhľadom na množstvo lokalít musela byť komunikačným systémom pokrytá takmer celá Budapešť a preto neobmedzený dosah eChat rádiostaníc bol ideálnym riešením. Teraz to však mal byť oveľa ťažší scenár.

Tento rok nás skautské združenie opäť oslovilo a zadalo nám neľahkú úlohu, ktorú sme mali splniť za tri týždne. Počas návštevy skauti pracovali v oveľa zaľudnenejšej oblasti budapeštianskeho Kossuthovho námestia, kde by bolo riskantné používať internetové rádiostanice eChat. Hlavným rizikom bolo preťaženie mobilných sietí, ktoré nie sú stavané pre veľké davy ľudí. To by mohlo spôsobiť nekvalitnú alebo prerušovanú komunikáciu použitím rádiostaníc závislých od mobilného internetu a vysokú úroveň latencie. Do úvahy preto prichádzali zariadenia DMR. Keďže sme nemali žiadne informácie o polohe používateľov rádiostaníc a tým pádom sme nemohli posúdiť tieniace vplyvy budov na šírenie signálu, potrebovali sme dobré riešenie na kvalitný dosah rádiostaníc.

  • Inštalácia DMR prevádzača, uvedenie do prevádzky, licencovanie?
  • Zabezpečenie napájania blízko budovy parlamentu?
  • Získanie licencie na frekvencie od NMHH (Hungarian Telecommunication Authority) za niekoľko dní?

To nie je ľahká úloha za taký krátky čas pre udalosť vysokej doležitosti.

Po zhromaždení potrebných informácií sme zvážili možnosti. Body určené skautom boli na Kossuthovom námestí v Budapešti a v uliciach okolo námestia, takže sme museli zabezpečiť stabilnú komunikáciu v okruhu cca 500-2000 metrov, kde bolo v prevádzke niekoľko ďalších prevádzačov a iných UHF komunikačných zariadení.

Vzhľadom na ručné rádiostanice a ich dosah v mestskej zástavbe bolo rozumné rozhodnutie použiť opakovač SFR (Single Frequency Repeater) na zlepšenie dosahu. Pomocou softvérovej licencie SFR je možné rozšíriť dosah našich rádiostaníc bez toho, aby sme museli inštalovať bežný prevádzač, ktorý vyžaduje frekvenčný pár. To je nielen nákladovo efektívne, ale tiež sa tým šetrí frekvenčné spektrum, pretože stačí použiť iba jednu komunikačnú frekvenciu.

Spôsob použitia bol zrejmý, avšak následne sa objavil problém s napájaním. Vzhľadom na to sme sa rozhodli použiť ručnú rádiostanicu Callta PH690 namiesto mobilnej rádiostanice Caltta PM790. Caltta PH690 sa zmestí do malého priestoru, v pohotovostnom režime nespotrebuje veľa energie a ľahko sa zmestí do vodotesného kufra. V časovom zhone sme sa museli postarať aj o napájací zdroj vyrobený na mieru. Riešením bol prenosný box SFR, ktorý sa jednoducho a rýchlo uvádza do prevádzky. Vodotesný a nárazuvzdorný SFR box má miesto pre 18Ah batériu a k boxu je možné pripojiť externú anténu.

Po niekoľkých zmenách bolo zvolené miesto pre inštaláciu SFR prevádzača. Prebiehali rokovania o jeho inštalácii a skautský kontingent to s našou spoluprácou úspešne vyriešil. Popredný maďarský poskytovateľ mobilných služieb zabezpečil umiestnenie SFR boxu a anténu pre skautský kontingent pri vlastnom mobilnom stožiari na Kossuthovom námestí. Tým sa však naše nadšenie neskončilo!

Ukázalo sa, že z dôvodu bezpečnosti na mieste podujatia sa po štvrtkovej montáži SFR boxu až do nedeľnej demontáže teda takmer štyri dni nikto nedostane do blízkosti boxu SFR! S nabíjačkou nie je možné manipulovať, ani ju v prípade poruchy reštartovať. Otázkou teda bolo či batéria vydrží štyri dni. Podľa našich predbežných prepočtov by 18Ah batéria mala vydržať dobré štyri dni. Okrem toho nízka spotreba energie zariadení Caltta, založená na našich predchádzajúcich skúsenostiach, nám dávala dobrý dôvod na optimizmus.

Logistický tím skautov odviezol SFR box na určené miesto, kde ho nainštalovali špecialisti telekomunikačnej spoločnosti, ktorá tiež hostila niekoľko ďalších telekomunikačných zariadení.

  • Aké boli skúsenosti skautov?
  • Ako sa darilo nášmu narýchlo zostavenému SFR boxu?

Árpád Bánhidi zo skautského kontingentu návštevy pápeža bol s nami v neustálom kontakte. Príprava a prevádzka komunikácie prebiehala pod jeho dohľadom. Požiadali sme ho, aby stručne popísal hlavné udalosti z troch dní z komunikačného hľadiska.

Aké úlohy ste museli splniť, pri ktorých vám pomohli vysielačky?

Rádiostanice boli užitočné takmer počas celého programu, keďže sme sa museli niekoľkokrát presúvať v závislosti od úloh.

Keďže ste nepoužívali eChat rádiostanice a nemali ste neobmedzený dosah, ako to zmenilo vaše plánované úlohy?

Keď sme plánovali predprogram, snažili sme sa prispôsobiť technológiu našim predvídateľným úlohám. Práve preto sa uvažovalo o použití SFR, aby sme mohli primerane pokryť očakávanú oblasť, čo sa aj podarilo. Bez SFR by sme to nedokázali.

Ako veľmi ste boli nervózni z neustálych zmien? Dokonca aj v deň nasadenia ste museli urobiť rozhodnutia o určitých otázkach.

Na určité zmeny som zvyknutí. Nabral som v tom skúsenosti na predchádzajúcich skautských aj neskautských akciách, ako bola pápežská návšteva v roku 2021. Reagovanie na zmeny a hľadanie riešení môže byť v malej miere stimulujúce, pokiaľ sa vám podarí urobiť správne rozhodnutie. Tentoraz bolo iné v tom, že sme boli prví, ktorí použili tento box SFR. V tejto konfigurácii za týchto podmienok systém nikdy predtým nebol použitý a musel som urobiť rozhodnutie, ktoré by mohlo ovplyvniť prácu viac ako 250 skautov. Výsledok môjho rozhodnutia sa ukáže až v určitom momente udalosti, keď už nebudem môcť urobiť ďalšie rozhodnutie. To spôsobovalo nervozitu.

Ktoré body boli od seba najďalej?

Dva najvzdialenejšie body boli Kossuthovo námestie a cesta Bajcsy-Zsilinszky, čo je asi 600 m vzdušnou čiarou.

Ako obstáli rádiostanice počas celého dňa? Boli potrebné náhradné batérie?

Náhradné batérie neboli potrebné. Batérie boli nabíjané večer a netrvalo to dlho. Vysielačky zvládali prevádzku počas celého dňa výborne.

Vyskytli sa nejaké viditeľné zásahy do komunikácie?

Nezaznamenali sme žiadne poruchy v komunikácii.

Zvykli si skauti na digitálny zvuk v rádiostaniciach ľahko?

Zvuk pre nás nebol až taký dôležitý, keďže sme volali pomocou volacích znakov na identifikáciu volajúceho a volaného. Veľa nám pomáhala rádiová sekcia skautov, ktorí predtým vyvinuli protokol používania rádiostanice, ktorý bol základom našej komunikácie.

Získali ste počas akcie užitočnú skúsenosť, ktorú by ste použili pri ďalšej takejto akcii?

Dôležité je poznať všetky parametre systému skôr a snažiť sa aspoň o jedno testovacie obdobie vo vzťahu k SFR prispôsobené dĺžke podujatia.