Caltta DMR simulcast

Simulcastové riešenie Caltta DMR poskytuje pokrytie širokej oblasti vďaka prepojeniu viacerých prevádzačov a vytvoreniu rádiovéj siete, ktoré všetky pracujú na rovnakej frekvencii. Na celú takúto rádiovú sieť Vám preto stačí len jeden duplexný pár, ktorý je potrebný pre prevádzku cez prevádzač. Pre používateľov s obmedzenými frekvenciami je simulcast ideálnym riešením na zavedenie aj rozsiahlejšej siete. 

Caltta DMR Simulcast je ideálne riešenie pre scenáre, ako sú pobrežia riek, železnice, diaľnice a iné, kde sú používatelia široko distribuovaní a vyžaduje sa pokrytie viacerých  lokalít alebo rozsiahleho územia, ktoré nie je možné pokryť použitím len jedného prevádzača. Všetky repeater sity sú IP prepojené s rovnakou frekvenciou, čím sa nielen šetria frekvenčné zdroje ale aj výrazne  zjednodušuje používanie rádiostaníc. Systém umožňuje klasickú hlasovú komunikáciu, textové správy, lokalizačné a dispečerské služby. Dôležitým faktom je, že takúto sieť je možné používať aj na územiach pokrytých z viacerých prevádzačov súčasne, pričom použitie rovnakej frekvencie nespôsobuje žiadne prevádzkové problémy. Na jednej frekvencii je takto možné navzájom prepojiť a prevádzkovať až 16 prevádzačov Caltta.