Aké typy rádiostaníc majú neobmedzený dosah?

Existuje veľa pracovných miest, kde vysielačky a obojsmerné rádiové systémy znamenajú najefektívnejšiu a najrýchlejšiu komunikáciu. Častou požiadavkou používateľov je neobmedzený dosah spojenia. Použiteľnosť tradičných rádiostaníc je však často sťažená nedostatočným pokrytím...

RÁDIOVÝ DOSAH RÁDIOSTANÍC KTORÉ NEVYŽADUJÚ POVOLENIE

Obzvlášť to platí pre rádiostanice pracujúce na frekvenciách, ktoré môže ktokoľvek voľne používať bez vopred získaného povolenia  (napr. PMR pásmo 446 MHz). Na tomto pásme pre ktoré je udelené všeobecné povolenie (VPR) je použitie rádiostaníc povolené len pri dodržaní stanovených noriem. Vysielací výkon týchto rádiostaníc je obmedzený na 0,5 W (500 mW) a anténu nemožno demontovať ani vymeniť za inú. Výrobcovia niekedy deklarujú, že ich vysielačky môžu prekonať vzdialenosť niekoľkých kilometrov, pretože zákazníci, pochopiteľne, chcú vedieť, ako ďaleko môžu komunikovať. V skutočnosti sa tieto vzdialenosti dosahujú iba za ideálnych alebo aspoň priemerných podmienok. Napríklad medzi dvoma vrcholmi kopcov s priamym optickým dohľadom a v oblasti bez výrazného elektromagnetického rušenia. Skutočný dosah je však málokedy taký optimálny. Keď začnete rádiostanice používať medzi budovami alebo vo vnútri budov alebo v prírode kde stromy, listy a ďalší porast bude prekážať v ceste rádiovým vlnám alebo ostatní používatelia v dosahu začnú hovoriť na rovnakom kanáli alebo elektrický prístroj začne spôsobovať rušenie na frekvencii, niekoľkokilometrový dosah deklarovaný výrobcom sa môže ľahko znížiť na len niekoľko desiatok metrov.

RÁDIOSTANICE S LICENCIOU

Pre spoľahlivejšiu komunikáciu možno budete chcieť zvážiť profesionálne alebo priemyselné rádiostanice. Tieto rádiostanice vyžadujú povolenie od Regulačného úradu SR, ktorý držiteľovi licencie pridelí frekvenciu (frekvencie). Proces udeľovania licencií - najmä ak rádiové vzdialenosti vyžadujú inštaláciu prevádzačov (retranslačných staníc) zahŕňa predloženie plánu rádiovej siete vypracovaného kvalifikovaným technikom. Licenčný úrad zvolí frekvencie, na ktorých budú rádiostanice prevádzkované. Vlastná rádiová sieť prináša vyššie náklady a dosah spojenia nie je neobmedzený: rádiostanice budete môcť používať iba v geografickej oblasti uvedenej v licencii a pláne siete. Ak navyše chcete používať rádiostanice mimo tejto oblasti, musíte požiadať napríklad o celoštátne pridelenie frekvencií, čo posúva náklady stále vyššie.

RÁDIOSTANICE S INTERNETOVOU PODPOROU 

Internetový komunikačný systém Anico eChat ponúka riešenie problémov s dosahom a nasadenie rádiostaníc na ľubovoľných a tiež meniacich sa miestach.

Rádiostanice eChat sa pripájajú k sieťam mobilných operátorov alebo k Vašim hotspotom WiFi. Akonáhle sú online, môžu medzi sebou komunikovať prostredníctvom zabezpečených serverov eChat hostovaných v Maďarsku. Vysielače a prijímače preto možno použiť na akomkoľvek mieste, kde je k dispozícii mobilný internet alebo kde môžete nastaviť bezdrôtový internetový hotspot (prístupový bod). Anico eChat vám umožňuje komunikovať bez geografických bariér a dosah ovplyvňuje iba dostupnosť internetu.

Dôležitým rozdielom voči priemyselným rádiostaniciam je, že systém Anico eChat nepoužíva na komunikáciu vaše vlastné frekvencie, čo znamená, že nie je potrebné navrhovať frekvenčný plán a taktiež nie je potrebné absolvovať proces získania povolenia na používanie frekvencií.

Náklady na nasadenie profesionálnych rádiových komunikačných systémov založených na prevádzačoch môžu ľahko prekročiť rámec vášho rozpočtu, pričom musíte platiť pravidelné poplatky za pridelené frekvencie. eChat PoC je zvyčajne výrazne nákladovo efektívnejšie riešenie. Opakujúce sa náklady sú: mesačný alebo štvrťročný alebo ročný licenčný poplatok (môžu sa u jednotlivých spoločností líšiť) a rovnako náklady na prístup k internetu (mobilná dátová SIM alebo sieť Wi-Fi na mieste).

Ak chcete otestovať rádiostanice eChat, kontaktujte nás.IFrame