Sme na dovolenke v dňoch 17. až 19. júla.

Zmena rozsahov 5 MHz a 70 MHz pásiem u niektorých rádiostaníc

U rádiostaníc na ktorých nebol odblokovaný TX v celom rozsahu je možné zmeniť rozsah 5 MHz a 70 MHz pásma. Týka sa to rádiostaníc FTDX101MP, FTDX101D, FTDX10, FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FT891, FT991A.

Továrenské nastavenie rozsahu 5 MHz pásma: „B2“ 5,351500 MHz – 5,366500 MHz. Voliteľné nastavenie rozsahu „C2“: 5,250000 MHz – 5,406500 MHz a 70,000000 MHz – 70,499999 MHz.

70 MHz pásmo je k dispozícii len u rádiostaníc FTDX101MP, FTDX101D a FTDX10.

FTDX101MP / FTDX101D

1.      Vypnite rádiostanicu.

2.      Podržte tlačidlá FUNC a MODE a súčasne zapnite rádiostanicu. Zelená LED bude blikať v intervaloch 0,5 sekundy.

3.      Stlačte tlačidlo MODE. Zelená LED bude blikať v intervale 1 sekunda.

4.      Podržte tlačidlo MODE a rádiostanica sa sama zapne. Po reštarte bude zmena konfigurácie 5 MHz pásma úspešne dokončená.

FTDX10

1.      Vypnite rádiostanicu.

2.      Podržte tlačidlá FINE a MODE a súčasne zapnite rádiostanicu. Zelená LED bude blikať v intervaloch 0,5 sekundy.

3.      Stlačte tlačidlo FUNC. Zelená LED bude blikať v intervale 1 sekunda.

4.      Podržte tlačidlo FUNC a rádiostanica sa sama zapne. Po reštarte bude zmena konfigurácie 5 MHz pásma úspešne dokončená.

FTDX5000 / FTDX3000 / FTDX1200

1.      Vypnite rádiostanicu.

2.      Podržte tlačidlá MENU a C.S a súčasne zapnite rádiostanicu. Zelená LED bude blikať v intervaloch 0,5 sekundy.

3.      Stlačte tlačidlo MENU. Zelená LED bude blikať v intervale 1 sekunda.

4.      Podržte tlačidlo MENU a rádiostanica sa sama zapne. Po reštarte bude zmena konfigurácie 5 MHz pásma úspešne dokončená.

FT-891

1.      Vypnite rádiostanicu.

2.      Podržte tlačidlá F a QMB a súčasne zapnite rádiostanicu. Zelená LED bude blikať v intervaloch 0,5 sekundy.

3.      Stlačte tlačidlo F. Zelená LED bude blikať v intervale 1 sekunda.

4.      Podržte tlačidlo F a rádiostanica sa sama zapne. Po reštarte bude zmena konfigurácie 5 MHz pásma úspešne dokončená.

FT-991A

1.      Vypnite rádiostanicu

2.      Podržte tlačidlá F a mode a súčasne zapnite rádiostanicu. Zelená LED bude blikať v intervaloch 0,5 sekundy.

3.      Stlačte tlačidlo MODE. Zelená LED bude blikať v intervale 1 sekunda.

4.      Podržte tlačidlo MODE a rádiostanica sa sama zapne. Po reštarte bude zmena konfigurácie 5 MHz pásma úspešne dokončená.

FT-991A je KV a VKV/UKV rádiostanica. Továrenský UHF prevádzačový rozsah a odskok je 438,200 – 439,450 (- shift) 7,6 MHz. Prepnutím do C2 konfigurácie zmení rozsah a odskok pre použitie v UK: 433,00 – 433,40 MHz (+ shift) 1,6 MHz; 434,60 – 435,00 MHz (- shift) 1,6 MHz

 

Pri zmene rozsahov 5 MHz a 70 MHz pásma podľa hore uvedeného postupu budú všetky uložené data ako nastavenie Menu a pamäte vymazané. Pokiaľ chcete vykonať zmenu rozsahu a už ste rádiostanicu používali, uložte alebo poznačte si nastavenia rádiostanice.

Zvolený rozsah 5 MHz a 70 MHz pásma sa nezmení po kompletnom „Full Resete“ do továrenských nastavení